Boek: Vijf generaties Goeden/Gooden/Goden en De Goede in het Luikerland en Holland 1696-1830

Op de valreep van dit toch wel wat besmette jaar kwam de drukproef van mijn boek binnen. Vijf generaties Goeden/Gooden/Gode en De Goede in het Luikerland en Holland  – 1696 – 1830
door Wim de Goede.

194 A4-pagina’s met heel veel illustraties. De geschiedenis van de familie van vaderskant uit het Luyckerlant (wie weet waar dit ligt?) en de emigranten in Holland. Periode 1696-1830; een tijd waarin de burgerij met 7 oorlogen te maken kreeg. Het boek kost € 25 exclusief verzendkosten.

Dit boek is het resultaat van 50 jaar genealogisch speurwerk (met tussenpozen) naar de familie Goeden die zich vanaf 1696 in Heel in het voormalige Luikerland vestigde. Genealogisch onderzoeker en auteur Wim de Goede is een Hollandse nazaat van het echtpaar Hermanus Goeden (Goijden, Goede etc) en Petronella Geerlinckx die op 28 februari 1696 te Heel trouwden en aldus de stamouders werden van een groot nageslacht.   

Goeden, Gooden, Gode en de Goede: Een echte rooms katholieke familie die nu veelal in het huidige Midden-Limburg en West-Nederland woont. Rooms katholiek (tot de jaren ’60 van de vorige eeuw) m.u.v. een Leidse tak De Goede die rond 1886 protestants is geworden!

Petronella Geerlinckx was inheems. Zij kwam uit Heel. Hermanus Goeden kwam echter van elders, zeer waarschijnlijk uit Duitsland. De auteur heeft een aantal suggesties gedaan inzake de herkomst van Hermanus Goeden en ook worden de resultaten van het lopende Y-DNA-onderzoek toegelicht. Het boek bestrijkt de periode 1696-1830; de eerste vijf generaties van de familie in het Luikerland (Heel) en de emigranten in Holland. Een familie die het in die tijd niet makkelijk had. Want in die periode kreeg het Luikerland te maken met zeven oorlogen die natuurlijk een grote impact op het dagelijks leven hadden. In het boek wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de lokale levensomstandigheden en de gevolgen van de internationale politiek op de regio. En natuurlijk wordt geprobeerd voor de Hollandse lezers een beeld te schetsen van dit onbekende land – Het Luikerland, wat in die tijd bepaald geen Luilekkerland was! Levensomstandigheden die omstreeks 1760 zo slecht werden dat de twee broers Herman en Arij Goede hun heil in Holland zochten en neef Theodorus Goeden een generatie later hun spoor volgde.

Er ligt nog veel materiaal over de periode na 1830 en ook liggen er nog tal van onopgeloste zaken.
Over twee jaar hoopt de auteur het tweede deel af te ronden dat de periode 1830 – heden bestrijkt.

Maar voor nu is dit het!

U kunt het boek (€ 25,- excl. verzendkosten) bestellen bij:
Wim de Goede
Email: info@infowimdegoede.nl
Tel. 06-12025767