Najaar 2020 is mijn boek klaar!

Delen en doorsturen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd! Wie kent een persoon met naam “de Goede”, “Goeden”, Goden of “Gooden”??

Eind 2020 is mijn boek klaar! Plm 200 pagina’s met veel illustraties. “Vijf generaties Goeden (Goede, Gooden, Goden) in het Luikerland en de eerste generaties migranten de Goede in Holland – 1696-1830” .

Een genealogie- en geschiedenisboek ineen. Een boek over de lotgevallen van een familie die het in die jaren bepaald niet makkelijk had. Geboorte, huwelijk, kinderen, ziekte, armoede, hard werken voor een laag loon, oorlogen (7 stuks), kerken, overleven en vroeg sterven en dan weer de volgende generatie waarbij dit patroon zich herhaalde.

In dit boek heb ik de resultaten gebundeld van mijn onderzoek in de jaren 1970-1985 en 2010-2020. In de eerste fase, de pc bestond nog niet, laat staan internet, bezocht ik vele archieven in Nederland en Belgie. In de tweede fase, bleek inmiddels heel veel gedigitaliseerd te zijn en heb ik veel online gedaan afgewisseld met archiefbezoek. Daartussendoor heb ik mij gewijd aan carrière, relatie, schilderen en muziekmaken.

De familie Goeden (Goede, Gooden, Goden) is deels uitgewaaierd naar Holland en daar ben ik er één van. Vanwege de omvang van de familie heb ik mij in dit boek beperkt tot de eerste 4 à 5 bekende generaties. Wel heb ik mijn eigen stamreeks opgenomen van 1696 t/m 2020.

De geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en het Luikerland is niet makkelijk voor een “Hollander”. De regio heeft een complexe geschiedenis. Daarom heb ik veel achtergrondmateriaal (ook van Kennemerland en Leiden) verzameld en opgenomen om de situatie te verduidelijken. Ik heb er veel van geleerd!Een onderzoek is nooit af en ik weet zeker dat er nog meer gegevens zullen opduiken. Ook liggen er nogal wat onopgeloste zaken. Wellicht komt er nog een deel 2! Maar misschien laat ik dat over aan andere onderzoekers die recent zijn opgestaan.

Voor deze uitgave ben ik aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Printing on demand, een ebook, een luxe versie met offsetdruk. Er is tegenwoordig veel mogelijk. Het gaat ook afhangen van de interesse onder (verre) familieleden en wellicht anderen. Vanaf nu verzamel ik adressen om de belangstelling te peilen.

Daarom de vraag: wie kent een persoon met naam “de Goede”, “Goeden” of “Gooden”?? Delen en doorsturen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd! Een onderzoek is nooit af en ik weet zeker dat er nog meer gegevens zullen opduiken. Ook liggen er nogal wat onopgeloste zaken. Op mijn website www.genealogiegoeden.nl kunt u de vorderingen volgen!

Posted in Geen categorie | Leave a comment

DeGoede Family in de USA, Anna Paulowna en Breezand

Voor wie het nog niet wist, in Anna Paulowna, Breezand en de Verenigde Staten (Mount Vernon o.a ) zitten een aantal flinke bloembollenbedrijven die opgezet zijn en gerund worden door de Goede’s die nazaten zijn van Simon de Goede en Trijntje Heere. Zowel Simon als Trijntje zaten al in de bloementeelt en dat is in door deze nazaten flink uitgebouwd. Indrukwekkend!
Simon de Goede en Trijntje Heere hadden 4 zoons waarvan de onderstaande allemaal afstammen van Jan (Johannes Petrus) de Goede getrouwd met Anthonia Timmer die in 1919 in Anna Paulowna een bloembollenbedrijf zijn gestart. Een andere zoon van Simon en Trijntje, Piet de Goede heeft zich in 1935 met zijn vrouw Sophia van ‘t Hoff in Lilo (Belgie) gevestigd en in 1944 in Brasschaat. En ook van die tak zitten er een paar in de bloemen. Maar daarover later meer.

Hieronder een reunie foto van de DeGoede clan in de USA, en eentje van de familie in Anna Paulowna, en een foto van enkele van hun bollenbedrijven.

Reunie de De Goede In ‘t Zand met daarbij enkele leden van de DeGoede-family uit de USA
Hollands Glorie – Tom & Jeannette DeGoede (Thom is kleinzoon van Simon de Goede uit Beverwijk) – Dutch Tulips!
De familieclan de Goede Anna Paulowna – foto genomen bij reunie in Breezand
En hier is Jan (Johannes Petrus) de Goede met Anthonia Timmer met de bloembollen in Anna Paulowna begonnen
Jan (Johannes Petrus) de Goede – met zijn 1 meter 82 , ongetwijfeld de langste van het stel, derde van rechts achteraan, bij het 10e Regiment Infanterie (foto genomen tussen 1913 en 1920)
Het gezin van Jan (Johannes Petrus) de Goede en Anthonia Timmer.
Vlnr Tom, Jan, Riet, Piet, Henk, Nel ( met strik) en Siem. Midden: Annie, Jan (Johannes Petrus) de Goede, Hannie (nu Helga), Anthonia Timmer, Tiny. Onder: Wim, Kees, Gre en Ben. Henk, Tom, Jan en Riet zijn naar Amerika geëmigreerd.
Posted in Geen categorie | Leave a comment

Foto’s

Het gezin van Jan de Goede (Wijk aan Duin 1861-1940) en Agatha Adema (Makkum 1857-1915)
Vlnr. Boven: Huub de Goede, Marie van Zilt en Simon de Goede, Wim van der Heijden en Nel de Goede, Lies de Goede, Cor de Goede, Jan de Goede en Eva Jongejans.
Onder: Trijntje Manshanden, Alie Velzeboer en Piet de Goede, Jan de Goede (geb. 1861), Chris de Goede en Bregittha Vessies.
Foto gemaakt na 1915 want Agatha Adema staat er niet op, want zij was al overleden
Posted in Geen categorie | Leave a comment

Goede katholieken uit Midden Limburg

Uit mijn archief kan ik veel onderwerpen opduiken die geschikt zijn voor een genealogisch weblog. Vooral over de familie de Goede/Goeden. Omdat ik daar nu eenmaal de meeste gegevens van heb. Maar ook over andere families in mijn kwartieren weet ik wel een en ander. o.a. Pepping, Velzeboer, Dekker, Adema.

Maar eerst maar even De Goede. Een familie van (tot plm 1980) overwegend Goede Rooms-Katholieken. Maar over welke familie hebben we het dan? Het stikt van de de Goede’s die trouwens onderling niet verwant zijn.

Van alle de Goede-families zijn er maar een twee die rooms-katholiek waren. Alle andere families zijn van oorsprong hervormd, protestant of joods.

De katholieken: Er is een familie de Goede die oorspronkelijk uit Noord-Brabant (Heusden e.o.) komt. Deze familie heeft zich in de 18e eeuw deels in de Zijpe gevestigd. De andere familie – waartoe ik behoor – komt uit Heel bij Roermond. Een aantal van de Goeden’s, (Gooden’s of Goden’s) woont nog in Limburg of Duitsland (Krefeld e.o.).

Zijtakken van deze Limburgse stam hebben zich in de Leiden (de Goede), Velsen (de Goede) en Haarlem (Goeden) gevestigd. Niet helemaal toevallig trokken zij naar de duinstreek en de geestgronden. Er woonden daar veel katholieken. De inwoners van de Breesaap bijvoorbeeld – nu Tata-Steel en Noordzeekanaal – stonden bekend om hun katholieke groepsdenken. Een doorn in het oog van de protestante Velser-elite! 1. Steile katholieken tegenover steile protestanten. En het was o.a. daar waar Herman Goeden als boerenknecht (dagloner) of wellicht schaapsherder werkte nadat hij zich in 1760 in Velsen vestigde.
Een verband tussen de R.K. familie de Goede uit Heusden (NB) en de Goeden’s van Heel heb ik niet kunnen aantonen maar is niet uitgesloten.

Ik denk dat de roots van de Goeden-familie uit Heel ergens in de driehoek Trier, Mönchengladbach en Roermond gezocht moeten worden of juist noordelijker (mijn meest recente inzicht) Rheine/Westfalen. Maar daarover later.

1Het huis van de vroedvrouw – J.Morren – HGMK nr 39

Posted in Familienaam herkomst | Comments Off on Goede katholieken uit Midden Limburg

Over decadentie en idemniteit

Op 6 februari 1763 trouwde “Harmanus Dirkszn Goeden, Jongman, geboore te Heel bij Roermonde, met Geertruijd van Wunnik, Jongedochter, geboore te Bennebroek en beide woonende in de Breesaap onder Velsen” aldus de inschrijving in het trouwregister van de R.K. Kerk in Velsen.

Hij was niet alleen mijn voorvader langs mannelijke lijn, maar ook, in de huidige termen, een economische gelukszoeker.
In West Nederland – zeg maar Holland – was in de 17e en 18e eeuw veel vraag naar arbeiders. Seizoenarbeiders en dagloners wel te verstaan, lage lonen, harde omstandigheden, geen gezeur. Zelfs als ze katholiek waren waren ze welkom. De Republiek was tolerant. Mits ze geen aanstoot gaven en integreerden. Hoewel immigranten dat vaak pragmatisch oplosten. Ze werden gewoon protestant als dat moest. In het geval van de katholieke Harmanus en Geertruijd was er geen probleem. Zij woonden in de Breesaap, een katholiek buurtschap in Velsen 1.

In Kennemerland waren veel linnenblekerijen – vanwege het schone duinwater – en die trokken veel arbeiders aan vanuit o.a. het Land van Weert (textielarbeiders) en het land van Horn. En dus ook vanuit de nabije regio Roermond 2. Familienamen als van Buggenum, Geerling, van Roermond, Geeven (= Geuen), van Deursen ea verraden de achtergrond.3

Maar anders dan nu was het wel zo dat de ontvangende plaats, Velsen in dit geval, een waarborg vroeg, van de plaats van herkomst, het dorp Heel dus. Harmanus moest een zgn “Akte van idemniteit” overleggen. Een akte – gezegeld en al – waarin het bestuur van Heel beloofde dat als de immigrant tot “onverhoopte decadentie zoude coomen te vervallen”, de immigrant “te sullen terugneemen aan haere gemeene taefel” en deze – met “de sijnder kinderen te sullen alimenteeren”. Oftewel “als je decadent (armlastig) wordt dan ga je met je kinderen terug naar de plaats van herkomst”. De plaats van herkomst stond dus borg voor het onderhoud van de migrant. En dat was niet zo vreemd omdat halverwege de 18e eeuw grote delen van de bevolking (vooral in de winter) werd bedeeld. En daar werden de plaatselijke besturen van diaconieën of armenkamers niet vrolijk van 4. Hoe strikt deze regeling werd gehandhaafd weet ik trouwens niet. Ook toen was Holland een polderland.

Men was pragmatisch, de sterfte was hoog, de gaatjes in de agrarische sector moesten worden opgevuld en de immigranten (kenden en) hielpen elkaar.

Harmanus en Geetruijd en kinderen zijn in Velsen en Kennemerland blijven wonen. Zij waren arm maar niet armlastig? Maar daarover later.

Bij mijn bezoek aan het Gemeente Archief van Velsen in 1979 trof ik de zwaar beschadigde akte van idemniteit aan die Harmanus heeft overlegd aan het gemeentebestuur van Velsen. Gedateerd 11 Juni 1763 en bezegeld door de “Secretarius Juratus dictionis” der Vrijheerlijkheid Heel.

Tsja, om zo’n reisdocumentje te zien, gehavend en al, dat doet je toch wat.

De archivaris van Velsen beloofde toen het document te zullen laten restaureren maar ik weet niet of dat ook gebeurd is.

Akte van idemniteit Hermanus Goede

Akte van idemniteit Hermanus Goede


1 Het huis van de vroedvrouw – J.Morren – HGMK nr 39
2 Geschiedenis van de beide Limburgen – deel 2, Prof. Dr. W.Jappe Alberts
3 //www.smeels.nl/Parenteel%20A-G/Parenteel%20van%20Deursen%20(2)/deursen.htm
4 NGV //www.ngv.nl/Artikelen/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=80

Posted in idemniteit | Tagged | Comments Off on Over decadentie en idemniteit

Blog: Van kaartenbak tot weblog

Van 1968 tot 1978 werkte ik in Centrum Amsterdam, bij Amstleven – in 1971 opgegaan in Delta Lloyd – en elke werkdag liep ik van Amsterdam Centraal via Damrak, Kalverstraat en Koningsplein naar de Nieuwe Spiegelstraat en weer terug.
Vaste prik was een bezoek aan boekhandel De Slechte (geen familie denk ik!) in de Kalverstraat.

Een van de eerste boekjes die ik daar kocht was “Heraldiek en genealogie”. Een boekje waarin de Zuid-Afrikaan C. Pama de beginselen van heraldiek en genealogie uitlegde. En ook, heel belangrijk voor mij, hoe je in Nederland een genealogisch onderzoek kon doen. Volgens Pama moest ik beginnen in het Rijks Archief Noord-Holland in de Jansstraat in Haarlem. Dit omdat mijn opa in Wijk aan Duin, nu Beverwijk, geboren is.

Mijn eerste archiefbezoek was in 1971. Na een korte uitleg kon ik aan de gang. De archiefstukken mocht je toen nog zelf uit het depot halen!

Op de eerste dag kwam ik erachter dat onze familienaam “de Goede” een verhollandsing was van het Midden-Limburgse “Goeden” (Goijden) en dat de familie import was. Gemigreerd in 1760 naar Velsen. Om te gaan werken als boerenknecht in de Breesaap. Zoals ook de familie van mijn moederskant “Pepping” rond 1760 via Steenwijk naar Limmen kwam en daar in het boerenbedrijf terecht kwam.

De mogelijke connectie met illustere namen als Philips de Goede en Graaf Willem de Goede (van Holland) kon ik na de eerste archiefdag wel vergeten en ook dat er een familiewapen was.

Nu moet ik er bij zeggen dat de genealogie of stamboomonderzoek (de oude benaming “sibbekunde” is sinds WO II te beladen) voor mij altijd een nevendoel geweest. Het is de “petit histoire” die mij interesseert. De lotgevallen van de gewone burger dus. Wat dat betreft zit ik dus goed.

Een blik in het telefoonboek laat zien dat vanuit Midden-Limburg veel migranten naar Midden-Kennemerland zijn gekomen. Namen als “van Buggenum”, “van Roermond”, “Geerlinckx” e.a. verraden de herkomst. Niet vreemd want Midden-Limburg was verarmd en bood nauwelijks perspectief op enige welvaart. Veel doortrekkende troepen, oorlogsgeweld en overwegend armzalige heidegrond zorgden ervoor dat de bevolking wegtrok. Eerst vertrok er één en binnen 20 jaar verhuisde het halve dorp. Niets nieuws onder de zon dus.

Aardig detail was dat onze huisbaas “Geerlincx” in Beverwijk, waarvan mijn vader het schildersbedrijf heeft overgenomen, net als wij directe afstammeling bleek te zijn van de familie “Geerlincx” uit Heel. De oudst bekende “Goeden” in Heel – Hermanus Goeden, was in 1696 getrouwd met Petronella Geerlincx.

Na een pauze van 1984 tot 2012 heb ik de genealogische draad weer opgepakt. Inmiddels leven we in een tijdperk van internet, laptops en een digitale wereld. Veel archieven zijn digitaal opengesteld en de mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Neem alleen al de website “Alle Limburgers” met een enorme database erachter, die door talloze vrijwilligers (Vutters?) is gevuld. Alleen is mijn archief blijven steken in de wereld van kaartenbakken en multomappen. Ik heb geen zin meer om alles te digitaliseren. Maar via dit weblog kan ik wel wat van die “petit histoire” opdiepen en uitspitten voor de liefhebbers. Veelal over de familie de Goede (Goeden/Gooden), maar ook van andere families in mijn kwartieren. En natuurlijk hoop ik langs deze weg wat oude foto’s en interessant materiaal te krijgen.

Posted in Familienaam herkomst | Tagged , | Comments Off on Blog: Van kaartenbak tot weblog