Home

Op deze website publiceer ik de resultaten van mijn genealogisch onderzoek
inzake de van oorsprong RK-familie Goeden en de Goede, die afkomstig zijn van Midden-Limburg.
De foto in de kop van de website en de foto hieronder is het gezin van mijn overgrootvader Johannes de Goede en Agatha Adema.

Wim de Goede