Bronnen: Cijnsregisters Heel – integrale transcriptie 1701 – 1712 & 1722-1728

Tijdens mijn bezoek aan het archief in Luik in 1981  heb ik fotokopieën laten maken van het in dat archief bewaarde Cijnsegister van Heel.

(Bisschoppelijk Archief Luik, Cathedrale Grande Compterie nr 703 – Neeritter/Heel)
Het Cijnsregister van Neeritter dat in dezelfde banden zit, heb ik niet gekopieerd.

Ik heb het volledige cijnsregister van Heel 1701-1712 en 1722-1728 getranscribeerd.
Het deel 1713-1721 ontbreekt merkwaardig genoeg. Soms lijkt het er op
dat het nooit bestaan heeft omdat er in het laatste deel nooit naar
verwezen wordt.

Het cijnsregister bevat veel namen en landvermeldingen. Achterin de transcriptie heb ik nog een publicatie overgenomen over het hoe en wat van een cijnsregister.

Via deze link kunt u het Cijnsregister downloaden:

Cijnsregister Heel 1701-1712 en 1722-1728 Versie 19 september 2014.pdf