Familiekroniek De Goede in Kennemerland

In juni 2022 is het Jaarbulletin 47 van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland verschenen. Een door Arie van Dongen fraai vormgegeven boekwerk van 124 pagina’s, deels in kleur en boordevol wetenswaardigheden over de geschiedenis van de vier “Wijken”, Velsen en Schoten. Voor de niet-ingewijden: De vier Wijken staat voor Beverwijk, Wijk aan Duin, Tusschenwijk en Wijk aan Zee. Omdat er zoveel copij was gaat het om een extra bulletin. Nummer 48 verschijnt in oktober! Vorig jaar was dat overigens ook al het geval. Het lijkt er op dat de steeds verdergaande digitalisering van de archieven vruchten afwerpt want waar je vroeger naar het archief in Haarlem moest kun je nu vanuit de huiskamer de research doen. Daar staat tegenover dat de geur van die stoffige oude registers die ik nog steeds in mijn neus heb zitten, aan je voorbijgaat!

Wat voor mij leuk is: In dit jaarbulletin is deel 3 van mijn familiekroniek (35 pagina’s) verschenen. Deel 1 en 2 zijn al in 2020 en 2021 gepubliceerd (Jaarbulletins 44 en 46). In deel 3 staat het leven van Herman de Goede (1793-1845) centraal, maar ik heb in het verhaal ook heel veel over het dagelijks leven in de vier Wijken en Velsen verwerkt. De familiekroniek is daardoor ook een Kroniek van de vier Wijken geworden en dat was precies de bedoeling.

Het was voor de bevolking een moeilijke tijd. De Republiek was ingestort, de Bataafse Omwenteling bracht aanvankelijk hoop maar de Franse bezetting ontaardde in een systeem van onderdrukking en dictatuur. Ook Herman ontkomt niet aan armoede, ziektes en de Franse conscriptie (dienstplicht), waardoor hij als Wijker-boerenjongen in Frankrijk verzeild raakt. Na het vertrek van de Fransen in december 1813 pakt hij het leven weer op en sticht hij met zijn vrouw Marijtje van Eks een gezin, waarna zij zich in Schoten vestigden. Grote delen van de bevolking zijn echter in armoede gestort en het zal tientallen jaren duren voordat er weer sprake is van enige welstand. Ondertussen slaat het noodlot weer toe: Herman overlijdt jong en Marijtje van Eks blijft achter met de kinderen. Na haar overlijden wordt tenslotte de jongste zoon naar het gesticht in Veenhuizen gestuurd – het Pauperparadijs – naar het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. Het dramatische slot van een zeer moeilijke periode.

Ondertussen staat Deel 4 (2023) alweer in de steigers: Daarin komen Herman’s broers Chris en Jan langs. De Franse tijd is voorbij en de Verenigde Nederlanden gaan o.l.v. Koning Willem I een nieuwe start maken. Met Chris loopt het helaas niet goed af maar Jan zet de stam De Goede voort en ik ben daarvan het levend bewijs! Zonder Jan en zijn ega Jannetje Bloodshooft waren er geen De Goede’s in Midden-Kennemerland geweest.

U kunt het Jaarbulletin kopen bij Museum Kennemerland, maar nog beter is om lid te worden van het Historisch Genootschap (vanaf € 17,00 per jaar), zodat u niet alleen het Bulletin krijgt toegestuurd maar ook kunt profiteren van het aanbod aan lezingen ed. Zie hun website www.hgmk.nl